Adım Adım Duyguları Anlama Kılavuzu

319

Duygular, nasıl düşündüğümüz ve nasıl davrandığımız konusunda önemli bir rol oynayabilir. Her gün hissettiğimiz duygular, harekete geçmemizi ve hem büyük hem de küçük yaşantımızla ilgili aldığımız kararları etkilememizi zorlayabilir. Duyguları gerçekten anlayabilmek için, bir duygunun üç kritik bileşenini anlamak önemlidir.

Duygularımız, öznel bir bileşenden (duyguyu nasıl deneyimlediğimizden), fizyolojik bir bileşenden (bedenlerimizin duyguya nasıl tepki verdiği) ve etkileyici bir bileşenden (duyguya karşılık olarak nasıl davrandığımızdan) oluşmaktadır. Bu farklı unsurlar, duygusal tepkilerimizin işlevi ve amacında bir rol oynayabilir.

Duygularımız kısa ömürlü olabilir, örneğin bir iş arkadaşının rahatsızlığı gibi, ya da uzun süren bir ilişkiyi kaybetme üzüntüsüne dayanan üzüntü gibi. Ama neden tam olarak duyguları deneyimliyoruz? Hangi rolleri sunuyorlar?

Duygular bizi Harekete Geçmeye Yönlendirebilir

Sinir bozucu bir sınavla karşı karşıya kaldığınızda, iyi performans gösterip göstermeyeceğiniz ve testin final notunuzu nasıl etkileyeceği konusunda çok fazla endişe duyabilirsiniz. Bu duygusal tepkilerden dolayı, çalışma olasılığınız daha yüksek olabilir. Belirli bir duyguyu deneyimlediğinizden beri, harekete geçme ve iyi bir not alma şansınızı arttırmak için olumlu bir şeyler yapma motivasyonunuz vardı.

Olumlu duyguları deneyimlemek ve olumsuz duyguları hissetme olasılığını en aza indirmek için belirli eylemler de gerçekleştirme eğilimindeyiz. Örneğin, size mutluluk, içgörü ve heyecan hissi veren sosyal aktiviteler veya hobiler isteyebilirsiniz. Öte yandan, muhtemelen can sıkıntısı, üzüntü ya da endişeye yol açabilecek durumlardan kaçınmalısınız.

Duygular bizi tehlikelerden korur

Naturalist Charles Darwin, duyguların hem insanların hem de hayvanların hayatta kalmasına ve çoğalmasına izin veren uyarlamalar olduğuna inanıyordu. Kızgın olduğumuzda, tahriş kaynağımızın kaynağıyla karşılaşmamız olasıdır. Korku yaşadığımızda, tehditten kaçmamız daha olasıdır. Sevgimizi hissettiğimizde, bir eş bulmak ve çoğaltabiliriz.

Duygular, harekete geçmemizi ve başarı şansımızı en üst düzeye çıkaracak harekete geçmemizi teşvik etmek için bizi motive ederek hayatlarımızda uyarlanabilir bir rol oynamaktadır.

Duygular Bize Karar Vermede Yardımcı Olabilir

Duygularımız, seçimlerimize oy vermeyi seçtiğimiz seçimlerden, seçimlerde hangi seçimlere oy vereceğimize karar vermemizde önemli bir etkiye sahip.

Araştırmacılar ayrıca, belirli beyin hasarı tiplerine sahip insanların duyguları deneyimleme kabiliyetlerini de etkilediğini, ayrıca iyi kararlar verme yeteneğinin azaldığını da bulmuşlardır.

Kararlarımızın yalnızca mantık ve rasyonalite tarafından yönlendirildiğine inandığımız durumlarda bile, duygular önemli bir rol oynar. Duygusal zeka ya da duyguları anlama ve yönetme yeteneğimizin, karar almada önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir.

Duygular Diğer İnsanların Bizi Anlamasına Yardımcı Olur

Diğer insanlarla etkileşimde bulunduğumuzda, nasıl hissettiğimizi anlamalarına yardımcı olacak ipuçlarını vermek önemlidir. Bu ipuçları, deneyimlediğimiz belirli duygular ile bağlantılı çeşitli yüz ifadeleri gibi beden dili aracılığıyla duygusal ifadeyi içerebilir.

Diğer durumlarda, nasıl hissettiğimizi doğrudan belirtmeyi içerebilir. Arkadaşlara veya aile üyelerine mutlu, üzgün, heyecanlı veya korkmuş olduğumuzu söylediğimizde, onlara eylemde bulunmak için kullanabilecekleri önemli bilgiler veriyoruz.

Duygular Diğerlerini Anlamamızı Sağlar.

Tıpkı bizim kendi duygularımız diğerlerine değerli bilgiler sağladığında, etrafımızdakilerin duygusal ifadeleri bize zengin bir sosyal bilgi verir. Sosyal iletişim, günlük hayatımızın ve ilişkilerin önemli bir parçasıdır ve başkalarının duygularını yorumlayabilmek ve bunlara tepki gösterebilmek esastır. Uygun şekilde yanıt vermemize ve arkadaşlarımız, ailemiz ve sevdiklerimizle daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmamızı sağlar. Aynı zamanda, kötü bir çalışanla başa çıkmak için ifti müşteriyle uğraşmaktan çeşitli sosyal durumlarda etkili iletişim kurmamızı sağlar.

Charles Darwin, duyguları bilimsel olarak araştıran en eski araştırmacılardan biriydi. Duygusal gösterimlerin güvenlik ve hayatta kalma konusunda da önemli bir rol oynayabileceğini öne sürdü. Tıslama ya da tükürme ile karşılaşan bir hayvanla karşılaşırsanız, yaratığın öfkeli ve defansif olduğunu, geri çekilmenizi ve olası tehlikelerden kaçınmanızı açıkça belirtir. Aynı şekilde, başkalarının duygusal göstergelerini anlamak, belirli bir durumda nasıl yanıt vermemiz gerektiği konusunda bize net bilgi verir.

Duygusal Zeka, Aklın Bir Diğer Türüdür

Duygusal zekâ, 1995 yılında kitlelerde ilk kez ortaya çıktığında, bu herkesin kafasını karıştırdı: ortalama IQ’lu insanlar, zamanın en yüksek IQ’ları olanları geride bıraktılar. Bu anomali, birçok insandaki IQ’ nun tek başarı kaynağı olduğu varsayımının büyük bir yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Duygusal zeka, her birimizde biraz somut olmayan “bir şey” dir. Davranışları nasıl yönettiğimizi, sosyal karmaşıklıkları nasıl yönettiğimizi ve olumlu sonuçlara ulaşan kişisel kararları nasıl verdiğimizi etkiler. Duygusal zeka, iki temel yetkinlik altında toplanan dört temel beceriden oluşur: kişisel yeterlilik ve sosyal yeterlilik.

Kişisel yetkinlik

Kendinizle ilgili şeylere diğer insanlarla olan etkileşimlerinizden daha fazla odaklanan öz-farkındalık ve öz-yönetim becerilerinizden oluşur. Kişisel yeterlilik, duygularınızın farkında olma ve davranışlarınızı ve eğilimlerinizi yönetme yeteneğinizdir.

  • Öz Farkındalık (Self-Awareness) , duygularınızı doğru bir şekilde algılayabilmeniz ve gerçekleştiklerinden haberdar olma yeteneğinizdir.
  • Öz-Yönetim (Self-Management) , esnek ve olumlu davranışlarınızı yönlendirmek için duygularınızın farkındalığını kullanma yeteneğinizdir.

Sosyal yeterlilik

Sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi becerilerinden oluşur; Sosyal yeterlilik, ilişkilerin kalitesini arttırmak için diğer insanların ruh hallerini, davranışlarını ve motiflerini anlama yeteneğinizdir.

  • Sosyal Farkındalık (Social-Awareness) , diğer insanlarda duyguları doğru bir şekilde alma ve gerçekten neler olup bittiğini anlama yeteneğinizdir.
  • İlişki Yönetimi (Relationship Management) , duygularınızı ve diğerlerinin duygularını başarılı bir şekilde yönetmek için duydukları duyguları bilinçlendirme yeteneğinizdir.

Öz Farkındalık ve Sosyal Farkındalık sizin ‘Ne Gördüğünüzü’ ifade ederken Öz-Yönetiminiz ve İlişki Yönetiminiz ‘Ne yaptığınızı’ oluşturur.

Duygusal Zeka, IQ ve Kişilik Farklı Şeylerdir

Duygusal zeka, aklınızdan farklı olan insan davranışının temel bir unsuru haline gelir. IQ ve duygusal zeka arasında bilinen bir bağlantı yoktur; Duygusal zekayı kimsenin ne kadar akıllı olduğuna göre tahmin edemezsiniz. Zeka, öğrenme yeteneğinizdir ve 15 yaşında neyse 50 yaşında da aynıdır. Öte yandan, duygusal zeka, pratikle edinilebilecek ve geliştirilebilecek esnek bir beceri setidir. Bazı insanlar doğal olarak diğerlerinden daha duygusal olarak zeki olsalar da, doğmamış olsanız bile yüksek duygusal zeka geliştirebilirsiniz.

Kişilik, bulmacanın son parçasıdır. Her birimizi tanımlayan kararlı “stil” dir. Kişilik, içe dönüklük ya da dışadönüklüğe doğru eğilme gibi, bazı tercihlerin sonucudur. Bununla birlikte, IQ gibi, duygusal zekayı tahmin etmek için de kişilik kullanılamaz. Ayrıca IQ gibi, kişilik bir ömür boyu stabildir ve değişmez. IQ, duygusal zeka ve kişilik her biri eşsiz bir zemini kapsar ve bir insanın ne olduğunu açıklamaya yardımcı olur.

Duygusal Zeka Performansla Doğrudan Bağlantılıdır

Duygusal zekanın mesleki başarınızda ne kadar etkisi vardır? Cevabı çok kısadır: ÇOK! Bu, enerjinizi tek bir yöne odaklamak için muazzam bir sonuç veren güçlü bir yoldur. Birçok önemli iş yeri becerisiyle birlikte duygusal zekayı test eden araştırmacılar duygusal zekanın performansın en güçlü belirleyicisi olduğunu ve her tür işte başarının tam %58’ini açıkladığını gördü.

Duygusal zekanız, bir dizi kritik beceri için temel oluşturur – her gün söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi etkiler.

Çalıştığımız tüm insanlar arasında, en iyi performans gösterenlerin %90’ının duygusal zekada yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek bir duygusal zekaya sahip olmayan en iyi performansçı olabilirsiniz gene de, ancak şansınız çok zayıftır.

Doğal olarak, yüksek derecede duygusal zekaya sahip insanlar, daha fazla para kazanırlar – düşük bir duygusal zeka derecesine sahip insanlara göre yılda ortalama iki katı kadar daha fazla. Bu bulgular, dünyanın her bölgesinde tüm sektörlerdeki insanlar için geçerlidir. Performans ve ücretin duygusal zeka ile yakından ilişkili olmadığı bir iş neredeyse yoktur.

Robert Plutchik ‘ in Duygular Çarkı

Bu bölümde, Robert Plutchik tarafından geliştirilen, Duygu Çarkı veya Duygular Tekerleği , pratik bir şekilde açıklanmaktadır. Okuduktan sonra, bu güçlü Kişisel Mutluluk teorisinin temellerini anlayacaksınız.

Duygu Tekerleği Nedir?

Duygu Çarkı, Amerikan psikoloğu Dr. Robert Plutchik tarafından, psiko-evrim teorisini anlamak için görsel bir araç olarak geliştirilmiştir. Kutup karşıtı çiftlerde sekiz temel duyguyu tanımladı.

  • Sevinç ve üzüntü
  • İğrenme ve Hayranlık
  • Korku ve Öfke
  • Beklenti ve Şaşkınlık (Sürpriz)

Duygular Çarkı, duyguların getirdiği ve uyandırdığı çeşitli yoğunluklar arasında gezinmek için kullanılabilir. Bu nedenle, Tekerlek esas olarak yoğun duyguları nesnel olarak tanımlamak için yararlıdır. Robert Plutchik’in araştırması 34.000 ayırt edici duygu olduğunu gösterdi. Ancak, 34.000 duyguyu birbirinden ayırmak ve anlamak neredeyse imkansızdır. Bunları sekiz ana duyguya indirgeyerek, işler biraz daha basit hale gelir.

Elementler

Duygular Tekerleği, üç ana özelliği de taşıyan üç öğeye sahiptir:

1: Renkler

Sekiz temel duygunun her biri Duygular Çarkı içinde tanınabilir bir renkle işaretlenmiştir. Duygunun yoğunluğu arttıkça, rengin yoğunluğu da artar. Bununla birlikte, iki temel duygunun kombinasyonlarına renk verilmez.

2: Katmanlar

Duygu Tekerleği farklı katman ve boyutlara sahiptir. Tekerleğin ortasına doğru, duygu ve renk yoğunluğu artar.

3: İlişkiler

Tekerlek, karşılıklı duygular arasında bulunan karşılıklı ilişkileri betimler. Duygular birbirine karıştığında ortaya çıkan duyguların kombinasyonları, temel duygular arasında bulunur. Sonuç olarak, tüm duygular birbiriyle karşılıklı temas halindedir.

Tekerleğin yapımı

Sekiz duygu diğer tüm insan duyguları için temel oluşturur. Sekiz birincil duygu birbirinin karşısındaki bir ızgaraya girilir. Sekiz duygunun tamamı birbirine bağlı olduktan sonra, bir Tekerlek yaratılır (dolayısıyla bu modelin adı oluşur). Tekerlek, her duygu kendi rengine sahip olacak şekilde inşa edilmiştir. Duygunun yoğunluğu arttıkça (Çarkın ortasına doğru), gösterge rengi de değişir. Hem duygu hem de renk dış kenara doğru azalır. Birincil duyguların kombinasyonları olarak sunulan ikincil duygular da vardır.

Boyutlar

Duygular Çarkı iki ve üç boyutta görüntülenebilir. Düz, iki boyutlu Çarkta, birincil duygu boyutlarının yer aldığı sekiz bölüm vardır: öfke, beklenti, sevinç, güven, korku, sürpriz, hüzün ve iğrenme. Her bölümün bir zıt duygusu vardır ve ayrıca Duygular Çarkı içinde kendi rengine sahiptir. Renkleri olmayan duygular, iki temel duygunun karışımlarını temsil eder. Örneğin, Beklenti ve Sevinç, İyimserlik yaratmak için birleştirilir.

Üç boyutlu formunda, Duygular Çarkı konik bir şekle dönüşür. Bu dikey boyut, duyguların yoğunluğuna odaklanır; bu, içe doğru hareket ettiğinde daha da güçlenir. Dolayısıyla, ‘can sıkıntısı’ duygusu, eğer kontrol altında tutulmazsa, ‘iğrenme’ ve ‘öfke’ daha yoğun bir duyguya dönüşür ve “öfke” alevlenir ve “öfke” olabilir. Bu, insanlara gerçek dünyadaki durumlarda birbirleriyle ilişkilerinde nasıl duygularla başa çıkılacağını öğretir; Duygular kontrol edilmezse, yüksek koşabilir ve daha yoğun olabilirler.

Temel varsayımlar

Robert Plutchik’in Duygu Çarkı teorisi, aşağıda bulabileceğiniz on temel teorik varsayımdan kaynaklanmaktadır:

1: Hayvan ve insan

Temel duygular, tüm diğer memeliler için olduğu gibi, insanlar için de aynıdır ve beynin orta kısmında meydana gelir: limbik sistem.

2: Evrim

Duygular evrimsel süreçte ortaya çıktı ve insanlarda gelişmeye devam etti. Bu, sekiz temel duyguya ek olarak, 34.000 farklı fark edilebilir duygu içinde sonuçlandı.

3: Hayatta kalmak

Sekiz temel duygu insanın hayatta kalmasında rol oynar. Bizi tehlikeli durumlara karşı uyaran korku, iyi bir örnek.

4: Temel desenler

Her temel duygu, aynı zamanda prototip olarak da adlandırılan bir dizi ortak, tanınabilir model ve unsurlara sahiptir.

5: Temel duygular

Robert Plutchik, insanların yanı sıra memelilerin ortak olduğu sekiz temel duyguyu tanımlar: öfke, beklenti, sevinç, güven, korku, sürpriz, hüzün ve iğrenme.

6: Kombinasyonlar

Sekiz temel duygunun birleşimi, yeni duygular yaratır; bu şekilde ‘sevinç’ ve ‘güven’, ‘sevgiye’ yol açabilir.

7: Yapılar

Plutchik’e göre, duygular, belirli bir deneyimi tanımlamaya yardımcı olan kuramsal yapılar veya fikirler.

8: Karşıtlıklar

Kutupsal zıtlıklar ve dualite, temel duygulara da yansıdığı gibi, doğada yaygındır: Neşe ve Hüzün, Güven ve İğrenme, Korku ve Öfke, Beklenti ve Sürpriz.

9: Benzerlik

Dualiteye ek olarak, ortaklıkları paylaşan duygular da vardır.

10: Yoğunluk

Her duygunun dereceleri azalır, şiddetli bir şekilde yoğunlaşır.

Duygular Çarkı uygulaması

Duygular Çarkı, inanılmaz derecede karmaşık duygusal kavramları basitleştirmeyi mümkün kılar. Duygu Tekerleği duyguları görselleştirmek için kullanılabilir, duyguların kombinasyonları ve bunların etkileri hakkında bilgi verir. Nesnel olarak duyguları tarif ederek, belirli (zor) durumları daha iyi ele almayı mümkün kılar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Etmek Daha fazla oku